Turisme- og oplevelsesudvikling

OM OS

YDELSER

STRATEGI:

Strategiprocesser og -planer, potentialeplaner, helheds- og masterplaner, beslutningsgrundlag, perspektiveringer, udviklingsplaner.

INDDRAGELSE:

Borger- og erhvervsinvolvering, styre- og arbejdsgrupper, advisory boards, kvalitative og kvantitative metoder, dialog.

KOMMUNIKATION:

Kommunikationsstrategier- og planer, politisk kommunikation, eksekvering, debat.

OPLEVELSESDESIGN:

Analyse, oplevelseseftersyn, oplevelsesudvikling, oplevelsesscripts og –flows, indsigt.

INSPIRATION:

Workshops, foredrag, debatoplæg, artikler, bøger, borgermøder, studieture, refleksion, undervisning.

ANALYSE:

ID360®, Experience360®, Oplevelsesmatricer©, evalueringer, kvalitative og kvantitative analyser, forskning.

AKTIVITETER

Vores aktiviteter spænder vidt. Der er rigtigt mange ting, som interesserer os.  Vi løser opgaver i tæt samarbejde med vores kunder, vi deltager i debatten, vi forsker, vi underviser, vi udvikler nye værktøjer, vi skriver bøger og artikler og meget mere.
Her kan du læse du læse lidt om nogle af vores mange aktiviteter.

VI TALER OM...

…turismevirksomheder og digitalisering

John Hird & Peter Kvistgaard, november 2019

Vi gennemførte i 2018 og 2019 to analyser af nordjyske turismevirksomheders digitale modenhed. Siden vi første gang præsenterede resultaterne af den seneste analyse, har rigtig mange spurgt os, om vi ikke kunne samle hovedresultaterne i ét dokument – gerne et kortfattet dokument! Og det gør vi så nu ved hjælp af nedenstående Top11 liste.

Og ja, når vi sådan skærer de to analyser ned til en Top11 liste, er der rigtig mange interessante resultater og refleksioner, som ikke slipper gennem nåleøjet. Men sådan er det. Det gør helt ærligt lidt ondt, men heldigvis er begge rapporter tilgængelige på Nordjysk Virksomhedspanels hjemmeside: www.nordjyskvirksomhedspanel.dk.

Kort om analyserne

Analyserne blev gennemført i samarbejde med Nordjysk Virksomhedspanel, Dansk Kyst- og Naturturisme og AAU. Den første analyse i 2018 er kvantitativ, og ikke mindre end 197 nordjyske turismevirksomheder deltog. Hertil kom 33 virksomheder fra Hedensted Kommune, som vi inviterede til at deltage, så vi kunne få et lille indblik i, om vores nordjyske data nu også afspejlede virkeligheden et andet sted i landet – og det gjorde de. Den anden analyse fra 2019 er kvalitativ. Den er baseret på 24 semi-strukturerede dybdeinterviews med nordjyske turismevirksomheder. Her tog vi altså ud og fik en lang snak med virksomhederne. Tak til de nordjyske turistchefer, som hjalp os med at finde frem til virksomhederne.

Og nu…Top11 listen

De 11 punkter på Top11 listen optræder i vilkårlig rækkefølge, og de går på tværs af de to analyser.

1: Vinterarbejde
”Vi arbejder mest med digitalisering om vinteren”. Dette citat illustrerer et vigtigt element af mange turismevirksomheders arbejde med digitalisering. De arbejder nemlig med digitalisering, når alle de andre opgaver i virksomheden er løst. For mange er digitalisering ”noget ekstra”, og dermed ikke en naturlig del af det at drive en virksomhed. Det er nærmere hårdt arbejde ud over den daglige drift.

2: Facebook is king
88 % af de nordjyske turismevirksomheder arbejder med Facebook, 32 % arbejder med Instragram, 32 % anvender elektroniske nyhedsbreve og 6 % arbejder med influencer marketing. Til gengæld er der ingen af virksomhederne, der arbejder med netnografiske analyser…heller ikke på Facebook!

3: En sprog- og videnskløft
Der er en endog meget stor sprog- og videnskløft mellem turismevirksomhederne på den ene side og så offentlige institutioner, vidensinstitutioner og udbydere af digitale løsninger på den anden side. Virksomhederne forstår ganske enkelt ikke det sprog, der bliver talt af ”det officielle Danmark”. De to sider taler forbi hinanden, og virksomhederne siger, at de næsten giver op, når der bliver talt om EU-midler, EU- programmer, big data muligheder, data mining og IoT.

4: Markedsføring, åh markedsføring
Det kan siges meget kort: for nordjyske turismevirksomheder handler digitalisering på nuværende tidspunkt næsten udelukkende om markedsføring. De nævner næsten ikke (uhjulpet) andre dele af virksomheden i forhold til digitalisering.

 

 

 

 

 

 

5: Stor enighed
Der er stor enighed blandt virksomhederne om, at digitalisering er vejen frem. Nogle siger endda, at det kort og godt handler om overlevelse. Der er dog meget forskellige holdninger til den uundgåelige digitale udvikling. En deltager siger: ”Det er helt vildt spændende”, mens en anden siger: ”Det er en pestilens, men vi skal følge med”.

6: Det er uoverskueligt
Den digitale udvikling er en meget stor udfordring for de fleste nordjyske turismevirksomheder, og det kan være svært for dem at overskue, hvilken vej udviklingen går. Der synes at være fire hovedårsager til dette: udviklingshastighed, et enormt udbud af digitale løsninger, manglende tekniske kompetencer og fokusering på og prioritering af andre dele af virksomhedens drift

7: Nye muligheder
Flere virksomheder fokuserer på, at digitalisering giver små virksomheder helt nye muligheder for at kunne konkurrere med de store på måder, som ikke kunne lade sig gøre for bare nogle få år siden: ”Er du lille, er dine muligheder relativt større”.

8: Begrænset brug af data
Kun de færreste nordjyske turismevirksomheder er i dag i stand til at indsamle, analysere og agere strategisk på data indsamlet hos deres kunder. De ved dog godt, at mulighederne er til stede, men de arbejder dog først og fremmest med digitalisering ud fra et såkaldt Do Digital fokus. Altså med fokus på konkrete værktøjer.

9: Oplevelserne er (stadigvæk) analoge
Flere virksomheder påpeger, at godt nok bliver deres kunder stadig mere digitale, men oplevelserne på stedet er i vid udstrækning fortsat analoge. Kundernes oplevelser skabes i mødet med mennesker, dyr, udstillinger, fødevarer og et hotelværelse. Det handler således om for den enkelte virksomhed nøje at vurdere, hvilke dele af den samlede oplevelse, der skal være digitale og hvilke, der skal være analoge.

10: Det er en jungle
Det virker måske lidt paradoksalt, men for mange nordjyske turismevirksomheder er det enorme udbud af meget forskellige digitale løsninger en klar barriere i forhold til at kunne følge med i den digitale udvikling. Det er en stor udfordring for dem at identificere relevante leverandører. Det er en ”jungle”, siger flere af dem. En af deltagerne siger: ”Jeg kan simpelthen ikke finde ud af, hvor jeg skal lægge mine penge”.

11: Airbnb og de andre
De store globale aktører som Airbnb, Hotels.com og TripAdvisor fylder meget, når vi taler med nordjyske virksomheder om digitalisering. Sagen er den, at kunderne i dag har samme forventninger – også i forhold til digitale muligheder – til små virksomheder som de har til globale aktører. Det betyder ifølge en virksomhedsejer, at det er meget svært for små virksomheder IKKE at fremstå som umodne over for kunderne.

Ring til John (40601050) og hør mere om de to analyser.

KUNDER

Vi har alene inden for de sidste par år løst opgaver for bl.a.:

FIND OS PÅ

2004 - 2019 © Copyrighted | Kvistgaard + Hird | Project & Design by Arendt ApS