Turisme- og oplevelsesudvikling

OM OS

YDELSER

STRATEGI:

Strategiprocesser og -planer, potentialeplaner, helheds- og masterplaner, beslutningsgrundlag, perspektiveringer, udviklingsplaner.

INDDRAGELSE:

Borger- og erhvervsinvolvering, styre- og arbejdsgrupper, advisory boards, kvalitative og kvantitative metoder, dialog.

KOMMUNIKATION:

Kommunikationsstrategier- og planer, politisk kommunikation, eksekvering, debat.

OPLEVELSESDESIGN:

Analyse, oplevelseseftersyn, oplevelsesudvikling, oplevelsesscripts og –flows, indsigt.

INSPIRATION:

Workshops, foredrag, debatoplæg, artikler, bøger, borgermøder, studieture, refleksion, undervisning.

ANALYSE:

ID360®, Experience360®, Oplevelsesmatricer©, evalueringer, kvalitative og kvantitative analyser, forskning.

AKTIVITETER

Vores aktiviteter spænder vidt. Der er rigtigt mange ting, som interesserer os.  Vi løser opgaver i tæt samarbejde med vores kunder, vi deltager i debatten, vi forsker, vi underviser, vi udvikler nye værktøjer, vi skriver bøger og artikler og meget mere.
Her kan du læse du læse lidt om nogle af vores mange aktiviteter.

VI TALER OM...

…hvor de unge rejser hen om sommeren

John Hird & Peter Kvistgaard, april 2018

Vi taler hvert år med rigtig mange studerende fra hele verden om deres rejsevaner, favoritdestinationer og rejsedrømme. Disse uformelle samtaler i undervisningslokalet eller over en kop kaffe er yderst inspirerende. Vi må dog erkende, at vi ofte bliver ret misundelige, når vi hører om deres oplevelser og ikke mindst fremtidige rejseplaner. For de rejser tilsyneladende, så snart de har mulighed for det. De er rejsevante, kender verden, har venner og kontakter overalt, og så er de sultne på mere. Derfor er det interessant at forstå denne gruppe rejsende – ikke mindst i forhold til at få et indblik i fremtidens rejsemønstre.

Vi besluttede i efteråret 2017 at kigge lidt nærmere på unge universitetsstuderendes rejsevaner (generationerne Y og Z). Vi var ganske enkelt blevet nysgerrige og ville vide mere. Vi gennemførte derfor en online spørgeskemaundersøgelse, hvor vi søgte svar på en række forskellige spørgsmål i forhold til sommerferien 2017. Vi kaldte undersøgelsen ”We’d love to know what you did this summer”. I alt deltog 295 studerende fra 39 lande i undersøgelsen, som vi distribuerede via den såkaldte snowballing metode, hvor vi bad deltagerne sende vores spørgeskema videre til andre studerende i deres netværk. 48 af respondenterne var danskere.

KORTE FERIER MED FLY

Da vi analyserede resultaterne, viste det sig, nok lidt til vores overraskelse, at de studerende generelt tager på forholdsvis korte ferier om sommeren på trods af, at de har fri i en lang periode. 30,6 % var væk i 4-7 dage, mens 26,5 % var væk i 1-2 uger. Kun 12,3 % var væk i mere end fire uger. I vores samtaler med studerende gennem årene og ikke mindst gennem en række interviews forud for spørgeskemaundersøgelsen havde vi fået det indtryk, at de ikke blot rejser meget, men også bliver væk i lang tid. Der kan være mange grunde til, at de ikke tager på længere sommerferier, eksempelvis økonomi og jobs. Det kan også være, at de spreder deres samlede feriebudget ud over flere kortvarige ferier, så de kan se og opleve flest mulige steder rundt om i verden. Dette er klart et forhold, som bør indgå i fremtidige undersøgelser.

47,4 % af deltagere rejste med fly på ferie i sommeren 2017 og 25,3 % rejste med bil. De fleste af dem (38,7 %) tog på ferie med kæreste / ægtefælle, mens 33,2 % rejste med venner. 20 % benyttede Airbnb undervejs.

REJSEMÅL

Og hvor rejste de studerende så hen i deres sommerferie i 2017? Det korte svar er: hele verden. Der er ikke et overordnet mønster, men kigger vi på svarene fra de nordeuropæiske deltagere, så tegner der sig et klart billede af en bevægelse mod destinationer – i hele verden – med godt vejr. Mange af de 295 studerende brugte desuden deres sommerferie på at besøge storbyer.  Vi har altså med et ret snævert segment at gøre, nemlig unge universitetsstuderende, og alligevel tegner der sig overhovedet ikke et tydeligt mønster i forhold til valg af destinationer, hvilket for os fortæller lidt om de udfordringer, som vi i dag står overfor, når vi taler om og arbejder med destinationsbranding – både image- og identitetsdelen.

 20180408 2

 REJSEMOTIVER

Men hvad er så motiverne bag deltagernes valg af sommerferiedestinationer i 2017? Der er mange, mange forskellige motiver i spil – fra billige drinks, Harry Potter og solskin over brede strande til spændende museer. Men ét motiv skiller sig ud, nemlig ”familien” bredt forstået. Mange af deltagerne brugte således deres sommerferie på at være sammen med familien (og i nogen grad vennerne) på forskellige måder. Nogle rejste ud for at besøge familien, mens andre rejste ud sammen med familien. ”I wanted to go with my family” og ”Because my family and friends live there” er blot to eksempler, der illustrerer tid med familien, som et stærkt rejsemotiv. Vi spurgte også om, hvad den bedste oplevelse på ferien var. Her spiller familien igen en meget fremtrædende rolle: ”Having quality time with my family” og ”Reconnecting with my familiy” er typiske svar. Men familien spiller også en lidt anden rolle, når vi kigger på rejsemotiver, da mange tilsyneladende besøger destinationer, som de tidligere har besøgt sammen med familien. En fransk studerende rejste eksempelvis til Maragogi i Brasilien, ”because all my favorite memories are from there”.

AKTIVITETER

Hvad foretog deltagerne sig så, mens de var på sommerferie sidste år? 68,6 % shoppede, 66,4 % besøgte historiske steder, 39,1 % besøgte historiske museer, 32,4 besøgte kunstmuseer, 54,1 % tog solbad og 31,7 % var på natklub. Her skal det lige bemærkes, at deltagerne kunne afgive flere svar, så derfor summerer tallene ikke op til 100 %. Måske er det en overraskelse for mange, at natklubberne ikke kan klare sig i ”konkurrencen” med de historiske museer! Det er også ganske interessant, at fysiske aktiviteter ikke fylder ret meget. For eksempel kørte 7,4 % moutainbike og 11,2 % dykkede. Gåture fylder til gengæld rigtig meget. Hele 54,1 % gik lange ture på ferien. Zoomer vi ind på deltagernes bedste oplevelser på sommerferien i 2017, så spænder svarene også her vidt: fra fantastiske nætter i Las Vegas til et møde med vilde aber i junglen og en middag med kæresten i New York.

Deltagerne kommer vidt omkring, foretager sig ufatteligt mange forskellige ting på baggrund af et væld af motiver. På et enkelt område var der dog et enormt sammenfald i deltagernes svar: inspirationen til sommerferien 2017 kom fra et mix af online kilder, venner og familie samt erfaringer fra tidligere rejser.

IN BETWEENS

Det er ikke helt forkert at sige, at vi blev en smule forpustede, da vi første gang gennemgik svarene i undersøgelsen. Det ER hæsblæsende læsning. Og så kom vi til at tale om, at deltagerne jo på en måde er det, vi kalder ”In betweens”. De er stadig tæt knyttet til familien, hvilket peger bagud. De holder fast i familierelationerne, når de rejser. De har endnu ikke givet helt slip. Samtidig rejser de også med venner, kærester etc., hvilket peger fremad mod nye roller – ja måske er det, vi ser, faktisk de første skridt mod etablering af ’egne” rejsemønstre og -vaner. Dette gør det naturligvis ekstra interessant at følge med i de unges nuværende adfærd og planer for fremtiden.

Ring til John (40601050) og hør mere om undersøgelsen.

KUNDER

Vi har alene inden for de sidste par år løst opgaver for bl.a.:

FIND OS PÅ

2004 - 2019 © Copyrighted | Kvistgaard + Hird | Project & Design by Arendt ApS